Chính sách vận chuyển/Giao nhận/Cài đặt

  • Thiết Bị Số BTH giao hàng miễn phí tại địa chỉ khách hàng yêu cầu cách cửa hàng 3km.
  • Đối với những đơn hàng đặt online hoặc ngoại tỉnh, Thiết Bị Số BTH sẽ tính thêm chi phí vận chuyển.
  • Thời gian giao hàng sẽ điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng, hoặc vị trí địa lý mà khách hàng muốn gửi tới.
  • Thiết Bị Số BTH đảm bảo cung cấp hàng hóa đúng theo giá cả, số lượng thỏa thuận.
  • Lưu ý: Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của khách hàng nếu phía khách hàng không cung cấp đủ thông tin để việc vận chuyển và giao nhận có thể diễn ra.